Welkom op de website van dokter Paul Rumbaut

Stopzetting praktijk

Beste patiënt,

Sinds 1 april 2022 kan u geen afspraak meer maken. Zoals reeds eerder aangekondigd zie ik mij genoodzaakt, na een periode van 45 jaar, mijn huisartspraktijk te beëindigen.

Gezien er geen plaatsvervanger in de praktijk van Lovenjoel beschikbaar is, heeft iedereen de keuze een andere dokter uit de omgeving te nemen. Na contactname met, en instemming van de nieuwe collega, kan het volledige Elektronisch Medisch Dossier overgemaakt worden.

Heeft u hierover toch nog vragen, dan kan u me nog tijdelijk telefonisch bereiken via 016 46 28 19 en dit op werkdagen tussen 19u en 20u.

Mogelijke huisartsenpraktijken in de omgeving:

Bij afwezigheid van uw gebruikelijke huisarts is de wachtarts bereikbaar via het betalend nummer 0903 39 998:

  • Op weekdagen van 19u tot 8u
  • Tijdens het weekend van vrijdag 19u tot maandag 8u

Voor specifieke zorgverlening kan u buiten de kantooruren ook terecht bij volgende wachtdiensten:

  • Apotheker van wacht: 0903 99 000
  • Tandarts van wacht: 0903 39 969
  • Oogarts van wacht: 050 55 62 90
  • Antigifcentrum: 070 24 52 45
  • Tele-onthaal: 106

Voor zeer dringende medische vragen kan u terecht op 112.

Alvast hartelijke dank voor het jarenlange vertrouwen in deze praktijk.

Dr. Paul Rumbaut