Welkom op de website van dokter Paul Rumbaut

Praktijk gesloten van 24 tot en met 30 januari

Omwille van ziekte is de praktijk gesloten van maandag 24 januari tot en met zondag 30 januari. Alvast bedankt voor uw begrip.

Stopzetting praktijk

Beste patiënt,

Na mijn ongeval van 8 augustus 2021 en de ingreep die erop volgde, werd mij op het hart gedrukt dat de volledige genezing hiervan minimum 6 maanden zou duren. Hoewel er nu reeds verbetering te bemerken is, denk ik dat het momenteel nog niet mogelijk is voltijds te werken, laat staan of dit nog wel mogelijk zal zijn. Ik begrijp dat dit voor heel wat mensen een ontgoocheling zal zijn, maar ik besef dat, na 45 jaar, een volledige stopzetting van mijn praktijk toch onvermijdelijk zal worden.

Praktisch: ik zal pogen mijn werk nog deeltijds verder te zetten tot eind maart 2022, waarna vanaf 1 april 2022 de praktijk zal gesloten worden. Gezien er geen plaatsvervanger in de praktijk van Lovenjoel beschikbaar is, heeft iedereen de keuze een andere dokter uit de omgeving te nemen. Na contactname met, en instemming van de nieuwe collega, kan het volledige Elektronisch Medisch Dossier overgemaakt worden.

Mogelijke huisartsenpraktijken in de omgeving:

Alvast hartelijk dank voor het vertrouwen dat jullie allen mij al die jaren hebben geschonken.

Dr. Paul Rumbaut

COVID-19

Enkel patiënten zonder COVID-19 kunnen in de huisartsenpraktijk worden gezien en moeten in dat geval steeds een mondmasker dragen.

Neem telefonisch contact op (016 46 28 19) bij vermoedens van COVID-19 (koorts, hoesten, spierpijn, hoofdpijn, keelpijn).

Een afspraak maken

Om een afspraak te maken, klikt u hieronder op een groen vakje met het gewenste tijdstip (gebruik de blauwe pijltjes voor andere data):

 

 

Klik hier indien u hierboven geen kalender te zien krijgt.

Gelieve 1 afspraak per persoon te maken. Voor meerdere personen maakt u meerdere aaneensluitende afspraken.

 • Voor dringende gevallen is de dokter steeds telefonisch (016 46 28 19) bereikbaar.
 • Afspraken worden bij voorkeur via deze website gemaakt, of telefonisch op 016 46 28 19.
 • Huisbezoeken worden bij voorkeur aangevraagd voor 10u00 's morgens.
 • Om de kwaliteit van de medische zorg te kunnen blijven garanderen, worden er geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch vervolgonderzoek nodig is.
 • Nieuwe patiënten dienen zich altijd eerst telefonisch aan te melden alvorens een eerste afspraak te maken.

Spreekuren

Om lange wachttijden voor de raadpleging te vermijden wordt er enkel na afspraak gewerkt. Afspraken worden bij voorkeur via deze website gemaakt, of telefonisch op 016 46 28 19.

Wees tijdig aanwezig. Zo zorgt u dat anderen niet onnodig dienen te wachten. Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, daarom kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

Verwittig indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen zodat anderen geholpen kunnen worden. Een afspraak annuleren kan via de website tot 24 uur ervoor, nadien dient u telefonisch te verwittigen.

Huisbezoeken

U wordt het snelst geholpen indien u een afspraak maakt voor een raadpleging. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die te ziek zijn om naar het spreekuur te komen.

Huisbezoeken worden bij voorkeur aangevraagd voor 10u00 ’s morgens. Dit moet steeds telefonisch (016 46 28 19) gebeuren.

Opvragen labo-resultaten

Voor het opvragen van labo-resultaten of bijkomend advies, gelieve telefonisch (016 46 28 19) contact op te nemen, elke werkdag tussen 19u00 en 19u20.

Wachtdienst

Bij afwezigheid van uw huisarts is de wachtarts bereikbaar via het betalend nummer 0903 39 998:

 • Op weekdagen van 19u tot 8u
 • Tijdens het weekend van vrijdag 19u tot maandag 8u

Voor specifieke zorgverlening kan u buiten de kantooruren ook terecht bij volgende wachtdiensten:

 • Apotheker van wacht: 0903 99 000
 • Tandarts van wacht: 0903 39 969
 • Oogarts van wacht: 050 55 62 90
 • Antigifcentrum: 070 24 52 45
 • Tele-onthaal: 106

Medisch afgevaardigden

Medisch afgevaardigden worden ontvangen op vrijdag tussen 13u20 en 14u00. Gelieve hiervoor telefonisch (016 46 28 19) een afspraak te maken.